Zahradnické práce, realizované zakázky

Rekultivace zahrady a výsev trávníku na pozemku rekreačního objektu v okrese Beroun. Na kultivovaný pozemek bylo nutné dopravit velké množství zeminy. Zemina byla doplňována postupně v několika vrstvách, přičemž každá vrstva byla zhutněna vibrační deskou. Nakonec byl proveden výsev travního osiva.

Založení trávníku na zahradě novostavby v Unhošti u Kladna. Vedle trávníku byl také založen záhon lemující terasu který byl osázen ptačím zobem a zamulčován kůrou. Výstavbu terasy před domem zajistila taktéž naše firma.

Rekonstrukce trávníku, nové ztvárnění zahrady a instalace plotu rozdělujícího zahradu na dvě části u rodinného domu v Rozdělově na Kladně.

Rekonstrukce a modelace přírodního jezírka v Kyšicích u Kladna. Realizace zahrnovala terénní a výkopové práce, odbahnění jezírka, odstranění náletových dřevin, a výsev nového travního semena. Při práci bylo nutno dbát zvýšené opatrnosti z důvodu výskytu chráněných živočichů v samotném jezírku i blízkém okolí.

Pokládka travního koberce na zahradě novostavby ve Švermově, v Kladně. Výměra pozemku pro položení travního koberce činila cca. 600m2.

Rekultivace zahrady a výsev trávníku na zahradě novostavby v Unhošti u Prahy. Plocha rekultivovaného pozemku měla výměru cca. 400m2.